1

An Unbiased View of تاریخ ادیان

News Discuss 
کلمه حجاب به شکل مطلق به معنی پوشش می باشد که در واقع رعایت امر خداوند در باره پوشش زن و مرد نامحرم در برابر یکدیگر می باشد. انسان حقیقتى است که از یک سو با طبیعت و زمین و زمان سروکار دارد و از سوى دیگر ملکوت هستى در https://nielsz558htv4.bloggip.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story