1

ثبت شرکت

News Discuss 
با توجه به تصویب قانون پایانه های فروشگاهی که به موجب آن کلیه اشخاص حقیقی و مشاغل از ابتدای مهرماه ۱۴۰۲ مشمول ارزش افزوده خواهند بود، شرکت ها و مشاغل ملزم به به ارسال صورتحساب آنلاین هستند. https://www.mehrnews.com/news/5961778/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story